Класична музична освіта

перевірена часом

 Інформація щодо пільг

Для дітей пільгових категорій кожного року визначається певна кількість пільгових місць, що надає можливість таким учням здобувати музичну освіту повністю безкоштовно. Дітям, що навчаються у Групах, що працюють на засадах самоокупності пільга не надається.


Пільгові категорії зазначені у п. 2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» здобувають позашкільну освіту безоплатно, а саме:
- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти з інвалідністю;

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Також завдяки Рішенню Виконавчого комітету від 22.06.2023 № 1509 року «Про встановлення додаткових пільг з плати за навчання в мистецьки школах Вінницької міської територіальної громади та затвердження Порядку надання додаткових пільг з плати за навчання в мистецьких школах Вінницької міської територіальної громади та визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 20.07.2017 р. № 1630» ми маємо можливість надати додаткові пільги з плати за навчання:

- діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- діти з числа осіб, визначених у статті 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни та захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (50% від плати);

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб (50% від плати).

Пільга з плати за навчання може надатися учню лише за наявності вільних пільгових місць. Якщо ж пільгові місця зайняті на 100% тоді батьки або особи, що їх замінюють повинні стати у чергу, надавши при цьому інформацію про пільгову категорію та контактні номери. При вивільненні пільгового місця батьки (або особи, що їх замінюють) учня, що перший у черзі, будуть повідомлені.

Пільги надаються на підставі поданого батьками (або особами, що їх замінюють) пакету документів, відповідно до пільгової категорії.

Пакет документів на встановлення пільг подається кожного навчального року до 10-го вересня. А також протягом навчального року кожного місяця, при цьому: - при подачі пакету документів до 10-го числа місяця пільга надається з 01 числа такого місяця; - при подачі пакету документів з 10 числа до кінця місяця пільга надається з 01 числа наступного місяця.

При навчанні за двома і більше спеціальностями пільга з плати за навчання надається лише за однією спеціальністю за вибором батьків.

Перелік документів, необхідних для надання пільг, що додаються до заяви:

1.  Дитина з багатодітної сім’ї

- копія батьківського чи дитячого посвідчення про статус багатодітних або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, як багатодітні;

- копії свідоцтв про народження дітей (три, включаючи дитину, яка навчається у закладі).

2.   Дитина з малозабезпеченої сім’ї

- довідка з управління соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги на дітей до 18 (23) років.

- копія свідоцтва про народження дитини, що навчається.

3.   Дитина-сирота або позбавлена батьківського піклування

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія свідоцтва (або свідоцтв) про смерть;

- копія рішення суду про опіку.

4.   Дитина з інвалідністю

- копія посвідчення про призначення пенсії по інвалідності;

- копія медичного висновку (або копія рішення лікарської комісії);

- копія свідоцтва про народження дитини.

5.    «3. Для отримання додаткової пільги (% звільнення від плати за навчання учня) в мистецькій школі ВМТГ у поточному навчальному році, один з батьків дитини (усиновлювач, опікун або інший законний представник дитини) подає до мистецької школи наступні документи:

3.1.заяву про надання додаткової пільги (% звільнення від плати за навчання) на ім’я керівника навчального закладу;

3.2.копію паспорта заявника (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або ІD-картки з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи з пред’явленням оригіналів;

3.3.копію документа, що засвідчує взаємини дитини і заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування оригіналів, тощо);

3.4.довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

3.5.довідка (на дитину/дітей) про користування пільгами що підтверджує одну з категорій, перелічених у додатку 1 до даного рішення (копія з пред’явленням оригіналу).»