Класична музична освіта

перевірена часом

З ІСТОРІЇ ШКОЛИ

В газеті «Більшовицька правда» №248 від 6 листопада 1933 року в статті «Вихованці жовтня» зазначено: «Наркомос запропонував облнаросвіті допомогти студії. За прикладом першої в СРСР Одеської дитячої студії обдарованих дітей до 16-річчя Жовтня у Вінниці при радіокомітеті поширюють дитячу студію й беруть її на державний бюджет. До студії по класу скрипки, віолончелі та народних інструментів прийматимуть обдарованих дітей, насамперед дітей робітників та колгоспників. Одеська студія професора Столярського та Одеський музично-драматичний інститут порядком шефства допоможуть другій в СРСР дитячій музичній студії Вінниці».

Завдяки керівництву Ю. Г. Брондза, школа стала не лише навчальним закладом, а й культурним центром міста. Педагогічний та учнівський колективи вели активну концертну діяльність на промислових підприємствах, в клубах і міських організаціях, завдяки чому здобули повагу, любов і популярність у мешканців міста. У зв`язку з цим виникла необхідність відкриття вечірньої школи для дорослих, яка почала свою роботу в 1937 році і діяла паралельно з дитячою музичною школою.

Першими викладачами музичної школи були Є. Г. Салтановська, (згодом стала провідним педагогом з класу фортепіано, автором оригінальної методики, заслуженим вчителем УРСР), Б. Г. Полонська (блискучий муз. літератор, яка у 60-ті роки продовжила свою педагогічну діяльність у м. Москва), Л. М. Волошина, Б. Поляков (Зун) викладач по класу духових інструментів і диригент симфонічного оркестру).

Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. перервала творчу діяльність колективу школи. У травні 1944 року, через два місяці після звільнення м. Вінниці, за свідченням А. П. Козеровської (член колективу з 60-річним стажем) школа відновила свою роботу під керівництвом Н. М. Букаєвої по вулиці Котовського (нині вулиця Грушевського) у приміщенні міської типографії. Згодом музичній школі виділили приміщення по вулиці 1-го Травня, 66, де нині розташована дитяча художня школа. В кінці 50-х років школа переїжджає до будинку по вулиці 9-го Січня, де був розташований міський комітет КПУ. Сьогодні це вулиця Архітектора Артинова,21. В цьому будинку школа знаходиться дотепер.

Другим повоєнним директором був І. Д. Герзон. У цей час в колектив вливаються нові педагогічні сили: В. І. Мерзляков, А. А. Гітельман, М. К. Тюпа, Б. Я. Меднік, Ц. В. Гурвич, А. К. Кончевський, Н. В. Юр`єва, А. Я. Франке, М. Я. Сірий, М. А. Проневська, В. П. Стрельбицький, П. А.Дацько, Б. Н. Радько, О. Л. Карпова, В. Н. Горшкова, Б. Р. Шерр. Багато випускників повоєнних років своєю професією обрали музику. Серед них – Ю. П. Вікторовський, В. П. Гузь, О. В. Іванов. В 50-х роках педагогічний колектив школи поповнюється висококваліфікованими спеціалістами. Це Фурман Л. М., Липовецький І. Г., Красноглазов О. Ф., Місожник Й. М., Шестун Ю. І., Штомпель Л. І., Сіроха Р. А., Мордухова Л. І., Віжгородська Д. А., Трахтенгерц А. Ю., Масляєва Г. І., Залеська Л. І., Брайман О. Л. Серед викладачів слід відмітити Ю. П. Вікторовського – талановитого піаніста та педагога, який в 1958-1971 рр. очолював музичну школу. В цей час свою діяльність в школі розпочали педагоги: Глазова Н. Г., Немченко Н. Д., Совко Л. В., Стельмах Є. Л.

Упродовж наступних років з 1971 по 1976 рр. школою керував Б. С. Калюжний, який, володіючи організаторськими здібностями, сприяв зростанню матеріально-технічної бази закладу.

У 1976 році школу очолив Ю. Т. Ковальов, при якому розпочалася реконструкція приміщень.

У 1977 році майже 15 років колектив очолювала Л. П. Решетько. Завдяки її діловитості та наполегливості було закінчено реконструкцію школи, надбудовано третій поверх, що сприяло зміцненню матеріально-технічної бази, збільшенню контингенту учнів. В цей період в колективі створено особливу атмосферу, яка сприяла розвитку творчих можливостей педагогів, реалізації їх потенціалу. В педагогічний колектив вливаються: Хазанович Л. Ф., Швець В. А. та багато талановитої молоді. Завдяки вимогливій кадровій політиці, прискіпливому відбору кадрів, Лілією Петрівною було створено колектив однодумців, який став взірцем музичної освіти не лише м. Вінниці, а й всієї області. У 1984 році педагогічний колектив був занесений на міську Дошку пошани.

З 1991 року музичну школу очолив талановитий педагог, заслужений працівник культури України В. І. Гуцалюк. Продовжуючи і примножуючи традиції школи, він у важкі часи становлення української державності, переживаючи всі труднощі перехідного періоду, зумів зберегти колектив, традиції високого педагогічного професіоналізму.

З 2010 року директор школи – кандидат мистецтвознавства Т. В. Бурдейна-Публіка. Вона зуміла організувати навколо себе викладачів, в школі панує атмосфера творчості, всебічного розвитку мистецького та наукового потенціалу колективу. Починається робота в режимі інновацій. Відкриваються класи сольного академічного співу, сольного естрадного співу, групи раннього розвитку «Музичне дошкілля».

На сьогодні в школі працює 70 викладачів, майже половина з яких її випускники. Педагогічному колективу притаманний творчий підхід до справи, пошук прогресивних методик, найбільш раціональних форм організації навчання, високо свідоме ставлення до роботи. З часу заснування школу закінчили близько 6000 учнів. Значних успіхів досягли: Мархлевський А. С., Мархлевський Р. С., Грановський Б, Самохвалов В. О., Семенов К. П., Бондаревський М. М., Колодуб Ж. Ю, Владіміров В., Ланда М., Лосєв К., Павловська Р., Скубак В., Самодай В., Цедрик А., Левіна О., Беркуль Т. С., Калиновський Н. С., Калиновський С. Н., Стінерман Ю. О., Сергієнко О. П., Тринос Л. А., Тринос В. А., Шипко С., Мілєніна Т., Поліщук Д., Теплова О. Ю., Синицін В. М., Скрипник А. Д., Полодюк Н. М., Мороз С., Тюрменко О., Тюрменко С., Синицін М. В., Синицін П. В., Хазанович Л. Б., Хрещенюк В. Г., Павловська Р. Б., Черній О., Гречановський К., Нужда О. Д., Воропаєва Ю. О., Лисогор Є. В., Стеценко С., Гладецький М. С., Шепета Ю., Городецький В. Г., Томчук А. В.

Особливо слід відмітити значний внесок у виховання підростаючого покоління ветеранів школи, які протягом багатьох років віддавали та віддають свій досвід, педагогічну майстерність, знання улюбленій справі. Серед них: Глазова Н. Г., Залеська Л. І., Любенкова Г. С., Масляєва Г. І., Меднік Л. Б., Меркулов В. І., Немченко Н. Д., Решетько Л. П., Сіроха Р. А., Штомпель Л. І., Болтак В. С., Хазанович Л. Ф., Гуцалюк В. І., Плакса О. П., Пиріг О. А., Пиріг В. Р., Швець В. А., Гапоненко Г. В.

Зростає кваліфікація і майстерність викладачів середнього та молодого покоління. Кращі з них використовують ефективні методики, досягнення сучасної педагогіки. Це викладачі-методисти – Бурдейна-Публіка Т. В., Ганська О. О., Городецька А. Ф., Колесник О. А., Новаковська О. Л., Громова Л. Л., Ситнікова Т. І.; викладачі, які мають вищу категорію та звання «Старший викладач» – Драпак Н. А., Марценюк О. Г., Плахотнюк В. В.,Хазанович Л. Ф.,Цоколова Л. С., Вознюк В. Г.,Оленич В. В., Пекарчук Я., С., Яровий К. В., Авдєєва Я. В., Костенко Л. В., Ольховик А. Ш., Совко Л. В., Степанчук В. М., Кулик О. С.; а також викладачі, які мають вищу категорію – Василюк О. Д., Челядінов О. О., Кшивак Ю. І., Нємець С. О.,Нужда Д. Д., Даутов В. З., Томчук С. О.

Проводиться методична робота спрямована на вдосконалення програм, змісту, форм і методів роботи. На відділах ведеться активна робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними напрямками діяльності. Викладачі систематично проводять семінарські заняття, майстер-класи на рівні методичних об`єднань міста та області.

У закладі плідно працюють творчі колективи: оркестр народних інструментів (керівник Гавлюк А. С.), ансамбль домристів «Акварель» (керівник Пекарчук Я. С.), ансамбль скрипалів молодших класів, струнний квартет, камерний оркестр (керівник Громова Л. Л.), дитячий хоровий колектив молодших класів (керівник Костенко Л. В.), вокальний ансамбль молодших класів (керівник Костенко Л. В.), вокальний ансамбль старших класів (керівник Дудар В. О.), 5 колективів закладу мають звання «зразковий»: естрадно-духовий оркестр (керівник Степанчук В. М.), ансамбль скрипалів старших класів (керівник Громова Л. Л.), ансамбль бандуристів «Дивоцвіт» (керівник Оленич В. В.), дитячий хоровий колектив молодших класів «Сонечко» та дитячий хоровий колектив старших класів «Весна» (керівник Гапоненко Г.В. – Якименко Г. М.).

Контингент учнів закладу складає 487 учнів, працюють групи на засадах самоокупності. На сьогодні у школі діти навчаються на фортепіанному, вокально-хоровому відділах, а також відділах духових та ударних, струнно-смичкових, народних інструментів. На засадах самоокупності функціонують: відділ бальної хореографії, мистецька студія для дорослих та підлітків, а також групи раннього естетичного розвитку «Музичне дошкілля»: молодша, старша підготовчі групи та група «Соловейки».

Педагогічно-учнівський колектив веде активну культурно-просвітницьку, концертну роботу в місті, презентує нові сучасні проєкти: Міжнародний конкурс духової музики «VIN VENTI», Міжнародний інструментальний конкурс ім. І. Я. Падеревського.

Традиції та досвід школи, творче натхнення колективу, уміла організація навчально-виховного процесу сприяють успішному вирішенню завдань музично-естетичного виховання підростаючого покоління, відродженню культури і духовності України. Великий творчий досвід, традиції, що склалися роками, вагомі творчі досягнення – основа, на якій зростає й виховується молоде покоління вінничан.