Класична музична освіта

перевірена часом

Інформація щодо пільг

Для дітей пільгових категорій кожного року визначається певна кількість пільгових місць, що надає можливість таким учням здобувати музичну освіту повністю безкоштовно. Дітям, що навчаються у Групах, що працюють на засадах самоокупності пільга не надається.


Пільгові категорії зазначені у п. 2 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», а саме:
«Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно». Також завдяки Рішенню Виконавчого комітету ВМР №1630 від 20.07.2017 р. ми маємо можливість надати додаткову пільгу з плати за навчання дітей, батьки яких загинули у зоні проведення АТО.


Пільга з плати за навчання може надатися учню лише за наявності вільних пільгових місць. Якщо ж пільгові місця зайняті на 100% тоді батьки або особи, що їх замінюють повинні стати у чергу, надавши при цьому інформацію про пільгову категорію та контактні номери. При вивільненні пільгового місця батьки (або особи, що їх замінюють) учня, що перший у черзі будуть повідомлені.


Пільги надаються на підставі поданого батьками (або особами, що їх замінюють) пакету документів, відповідно до пільгової категорії.


Пакет документів на встановлення пільг подається кожного навчального року до 10-го вересня. А також протягом навчального року кожного місяця, при цьому:
- при подачі пакету документів до 10-го числа місяця пільга надається з 01 числа такого місяця; - при подачі пакету документів з 10 числа до кінця місяця пільга надається з 01 числа наступного місяця.


При навчанні за двома і більше спеціальностями пільга з плати за навчання надається лише за однією спеціальністю за вибором батьків.

Перелік документів, необхідних для надання пільг, що додаються до заяви:

 1. Дитина із багатодітної сім’ї

  - копія батьківського чи дитячого посвідчення про статус багатодітних або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, як багатодітні;

  - копії свідоцтв про народження дітей (три, включаючи дитину, яка навчається у закладі).

 2. Дитина із малозабезпеченої сім’ї

  - довідка з управління соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги на дітей до 18 (23) років.

  - копія свідоцтва про народження дитини, що навчається.

 3. Дитина-сирота, або позбавлена батьківського піклування

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - копія свідоцтва (або свідоцтв) про смерть;

  - копія рішення суду про опіку.

 4. Дитина із інвалідністю

  - копія посвідчення про призначення пенсії по інвалідності;

  - копія медичного висновку (або копія рішення лікарської комісії);

  - копія свідоцтва про народження дитини.

 5. Дитина, у якої загинув один із батьків у АТО

  - копія свідоцтва про народження;

  - копія документу, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері у зоні проведення АТО.